fbpx
Loading
FIFTOGRAM

Palvelut

Ohessa löydät valmiiksi pohdittuja etenemismalleja asiakasprojektien toteuttamiseen, joita soveltaen voimme toteuttaa tarvettanne vastaavan kehittämisprojektin.

Suunnittelemme myös projektin teille räätälöidysti täysin tarpeidenne mukaisesti. Alla olevaan aikajanamuotoon on koottu yhteen esimerkkejä toimenpiteistä jotka hyödyntävät teitä liiketoiminnassanne.

[icon_timeline][icon_timeline_feat time_title=”Aloituspalaveri” arrow_position=”bottom”]Projektin käynnistyessä  kehittämistyön laajuudesta riippuen läpi esimerkiksi

  • käydään läpi projektin kokonaistoteutus, toimenpiteet ja odotettavat tulokset
  • sovitaan tutustumisesta taustamateriaaliin
  • sovitaan aikataulu
  • koulutustilaisuuksien ja työpajojen järjestelyt

[/icon_timeline_feat][icon_timeline_sep time_sep_title=”Fiftogram-tiimi käynnistää projektin sovitun suunnitelman mukaisesti. Toimenpiteitä teillä voi olla esimerkiksi”][icon_timeline_item time_title=”Työpaja 1/2 tai 1pv”]Työpajoissamme te asiakkaana voitte tehdyn suunnitelman mukaisesti keskittyä esim.

– pohtimaan, miksi olette nykyisessä tilanteessa?
– onko verkostonne / ekosysteeminne sellainen, että se vastaa tulevaisuuden haasteisiin

Työpaja voidaan järjestää toimitiloissanne tai voimme hankkia käyttöönne mieltä inspiroivan ympäristön.[/icon_timeline_item][icon_timeline_sep time_sep_title=”Fiftogram-tiimi työstää tarvittaessa materiaalit sähköiseen muotoon ja lähettää kommentoitavaksenne / hyödynnettäväksenne. ”][icon_timeline_item time_title=”Tiedonhankinta”]www-kyselyt[/icon_timeline_item][icon_timeline_sep time_sep_title=”Fiftogram-tiimi työstää tarvittaessa materiaalit sähköiseen muotoon ja lähettää kommentoitavaksenne / hyödynnettäväksenne. ”][icon_timeline_item time_title=”Työpajan tulosten kommentointi ja tarkentaminen”]Tutustutte työpajassa tuotettuun sisältöön ja teette tarvittavat korjaukset[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”Yhteenvetotyöpaja 1/2 pv”]Käymme yhdessä seuraavat asiat läpi

  • Tontinostajan / muuttajan palvelupolku
  • Brändikirjekuori
  • Kunta alustaekosysteeminä

Lopuksi sovitaan, kuinka toiminta etenee jatkossa.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_sep time_sep_title=”Tiimimme viimeistelee dokumentit käyttöönne”][/icon_timeline]