fbpx
Loading
FIFTOGRAM

TEORIATAUSTA - EKOSYSTEEMIMALLIN KOKO KUVA

Fiftogram® on moniulotteinen organisaation kehittämisalusta, jonka avulla pyritään kehittämisestä tekemään kokonaisvaltaista, vaivatonta ja helposti ymmärrettävää. Kehittämisalustan käyttö ei edellytä laaja-alaista teoreettista osaamista ja ymmärtämistä.

Kehittämisalustan motiivina on havaintomme, että strategiatyö tai koko organisaation huomioiva kehittäminen koetaan haasteelliseksi, sirpaleiseksi ja monimutkaiseksi. Tämän johdosta kehittämiselle asetetut tavoitteet jäävät joko toteutumatta tai tavoitteet saavutetaan heikosti.

Kehittämisalustaa kehitettäessä on havaittu, että Fiftogram alustamalli sisältää laajat mahdollisuudet erittäin vaativien kehittämis-, johtamis- ja strategiahaasteiden toteuttamiseen. Mallin viisi kärkeä sisältävät laajan dialogisen mahdollisuuden keskinäiseen vuorovaikutukseen ja samalla ne pystyvät toimimaan mittareina sekä tarkastelemaan syntyviä vaikutuksia ei vain suhteessa toisiin kärkiin vaan suhteessa muihin kehittämisen kärkiin.

Alustalla on nopean sovellettavuuden ominaisuus. Pitkälle viedyn teoreettisen taustan johdosta sen käyttöönotto on helppoa ja nopeaa. Ensi havaintomme on, että malli sopii käytettäväksi niin pienten yritysten kokonaiskuvan hahmottamiseen kuin monimutkaisten ja uusien verkostojen rakentamiseen ja niiden tarkasteluun.

Organisaatio voi valita millä aikaperspektiivillä se haluaa hyödyntää kehittämisalustaa. Lähtökohtana voi olla nykytila jota verrataan joko menneeseen tai tulevaisuuden tavoitteisiin.  Kehittämisalustaan on tarkoituksena liittää yksinkertaiset mallit tulevaisuuden ennakointiin. Ennakointimallien tarve on erityisen suuri pienyrityksissä, joilla ei välttämättä ole osaamista tai kehittynyttä näkemystä pidemmän aikavälin ennakointiin tai toimintaympäristöanalyysien hyödyntämisestä yrityksien tai organisaatioiden tulevaisuusajattelussa.

Kehittämisalusta toimii erittäin tehokkaasti oppimaan oppimisen, uuden oppimisen, yhdessä oppimisen ja tekemällä oppimisen ”mentorina”. Alusta tukee myös itseohjautuvasti itseuudistumista ja sen dynamiikkaa systeemeissä ja sitä kautta on edistämässä voimakkaasti oppimisen ja osaamisen kehittymistä. Oppimisen kyvykkyyden kasvaminen on varmasti yksi kehittämisalustan merkittäviä jopa lyhyen aikavälin saavutettavia vaikutuksia.