fbpx
Loading
FIFTOGRAM

TUNNISTA - KIVIJALKANA PÄÄOMA JA RESURSSIT

”Pääomia käytettäessä on pidettävä huolta siitä, että niiden arvo vähintään pysyy nykyisellä tasolla. Merkityksellistä on löytää ratkaisuja, joissa niiden kokonaisarvo lisääntyy ja monipuolistuu.”

Pääomat tarkoittavat rahapääomien lisäksi aineettomia pääomia: inhimillistä, suhde- tai rakennepääomaa.

“Kehittämiseen ja uudistumiseen käytetään organisaation omia, verkoston tai muita ulkopuolisia resursseja, joita on käytettävä viisaasti ja tehokkaasti. Huomioi kehittämistoimenpiteiden vaikutukset olemassa oleviin pääomiin.”

Resursseilla tarkoitetaan koko ekosysteemin käytettävissä olevia työpanosta, osaamista, henkilöstöä, fyysisiä tiloja, koneita, teknologisia ratkaisuja, ohjelmistoja tai pääomia.